Pihlan toiminta-ajatuksena on tuottaa lastensuojelun laitoshoitoa niin avohuollon tukitoimin kuin huostaanotetuille lapsille ja nuorille.

Toimintamme tavoitteena on tarjota kodinomaista, säännönmukaista ja laadukasta lastensuojelupalvelua. Pyrimme siihen, että toimintamme on kaikilta osin avointa, suunnitelmallista sekä tavoitteellista perustuen lapsen ja hänen läheistensä yksilöllisiin tarpeisiin.

Tärkeitä arvojamme ovat yhteisöllisyys, kodinomaisuus sekä aito välittäminen.


Yhteystiedot

Taimintie 20
15820 LAHTI

Ohjaajat

p. 044 55 99 266

Johtaja

Anu Jaskari

p. 040 58 15 166