Pihlan keskeisenä toiminta-ajatuksena on laadukas lastensuojelutyö. Laatua työskentelyyn luomme tavoitteellisella ja kehittävällä työotteella.

Pihlassa on erityistä ammattitaitoa ja kokemusta lasten läheisverkoston kanssa tehtävästä työskentelystä. Lapsen perheen ja läheisten kanssa tehtävä yhteistyö on eräs toimintamme keskeinen kulmakivi.

Pihlasta on mahdollista saada sijoitettujen lasten perheisiin kohdennettua perhetyötä, esimerkiksi perheen jälleenyhdistämistavoitteeseen tähdäten. Pihlasta itsenäistyville nuorille rakennetaan yhdessä sosiaalitoimiston kanssa yksilöllinen kunkin nuoren omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin pohjautuva jälkihuoltosuunnitelma.

Teemme kokemuksen tuomalla vankalla ammattitaidolla lastensuojelutyötä, jossa punaisena lankana on tilanteiden ja työskentelyn arvioiminen nykyhetkeen ja kunkin asiakkaan yksilöllisiin tavoitteisiin suhteuttaen. Jokaisen lapsen kohdalla mietitään hänen erityistarpeitaan ja sitä, kuinka pystymme sijoituksen avulla tukemaan juuri tämän lapsen kasvua ja hyvinvointia. Työskentely on jokaisen lapsen kohdalla vahvasti tavoitteellista.

Lapset kasvatetaan ottamaan vastuu omasta toiminnasta sekä kantamaan osaltaan vastuuta kodin arjesta. Yhteisöllisyyden kautta kasvatamme Pihlan lapset sisäistämään kauniit käytöstavat sekä yhteiskunnassa vallitsevat perusarvot ja normit. Pihlan selkeä strukturoitu arki luo turvalliset ja tasapainottavat kehykset lapsen ja nuoren kasvulle.


Yhteystiedot

Taimintie 20
15820 LAHTI

gsm. 044 559 9266

Niina Back 
gsm. 040 581 5166