Tavoitteellisuus ja laatu
Pihlassa työskennellään tiiminä ja voimakkaasti kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.
Lapsia tuetaan itsenäisyyteen, rohkeuteen, oma-aloitteisuuteen ja aktiivisuuteen. Lasten koulunkäyntiä tuetaan Pihlassa vahvasti.
Lapsille pyritään tarjoamaan hyvät eväät elämään ja tehdään yhdessä työtä lähiverkostojen tervehdyttämiseksi ja tukemiseksi.

Välittäminen                      

Pihlassa välittämme aidosti lapsistamme. Tämä näkyy aikuisten sitoutumisena työhön ja tehtyihin sopimuksiin, sekä todellisena läsnäolona kaikissa tilanteissa.

 

Oikeudenmukaisuus          

Pihlassa huolehdimme tarkasti oikeudenmukaisuudesta toiminnassamme. Arkeamme ohjaa elämän perusnormien kunnioittaminen, vastuunkantaminen, eettiset toimintaperiaatteet ja ihmisarvon kunnioitus.

 

Turvallisuus                       

Pihlassa tarjoamme lapsille kaikinpuolin turvallisen ja tasapainoisen kasvuympäristön. Huolehdimme lasten fyysisestä, psyykkisestä ja taloudellisesta turvallisuudesta. Arkeemme luo perusturvaa säännöt, rytmit, rauhallinen ympäristö ja pysyvät aikuissuhteet.

Yhteisöllisyys, kodinomaisuus                

Pihlan kodikas ja rauhallinen toimintaympäristö luo mahdollisuuden uuteen alkuun. Pidämme tärkeänä lapsen henkistä sitoutumista yhteisöön ja jokaisen yksilöllisyyden kunnioittamista.
Joukkuehenki ja pelisäännöt luovat turvallisen kodin lapsille ja toimivan työyhteisön aikuisille.

 


Yhteystiedot

Taimintie 20
15820 LAHTI

gsm. 044 559 9266

Niina Back 
gsm. 040 581 5166